plastics

plastics – Photo by Manaho Kaneko
plastics – Photo by Manaho Kaneko
plastics – Photo by Manaho Kaneko
plastics – Photo by Manaho Kaneko
plastics – Photo by Manaho Kaneko

19 Jan 2010
Nakano ZERO Hall, Tokyo
Choreography, music and design – Anna Kuroda
Dance – Eriko Araki, Yumiko Okada, Shoko Kato, Akari Kondo, Mayumi Saegusa, Yuki Saito, Ayaka Suga, Natsuko Tada, Homai Toyoda, Mitsue Fujimoto, Miyuki Matsumoto, Kanako Miyazaki, Yu Miyazaki, Risa Muramatsu, Rimako Murayama, Yuka Yanagiya, Moemi Yahagi, Ayano Yokoyama and Natsuki Yoshida
Music – Battles
Photography – Manaho Kaneko
Special Thanks – Miwako Takano